.
×

Ulje tarifash për përdoruesit e shpeshtë të Rrugës së KombitShoqëria koncesionare “Albanian Highway Concession” ka ofruar sistemin “Digitalpass” përmes të cilit përdoruesit e shpeshtë të Rrugës së Kombit përfitojnë ulje tarifash.

Në kategorinë e tretë përfshihen përdoruesit e shpeshtë të autostradës Milot-Morinë automjetet e të cilëve do të pajisen me OBU (kostoja e OBU-t do të përballohet nga këta përdorues të shpeshtë të autostradës) dhe nuk do të regjistrohen më shumë se dy automjete.

Lidhur me kategorinë “përdorues të shpeshtë” pa dallim mjeti, ulja e tarifës do të bëhet për numër kalimesh pasi sistemi do të funksionojë në mënyrë të tillë që do të regjistrojë numrin e kalimeve për çdo mjet, transmeton Koha.net.

Këto janë uljet e tarifave bazuar në kalimin e automjeteve:

— Nga 20 deri në 30 kalime në muaj, përdoruesi i shpeshtë do të përfitojë një zbritje në masën 10%;

— Mbi 30 deri në 50 kalime në muaj, përdoruesi i shpeshtë do të përfitojë një zbritje në masën 20%;

— Mbi 50 deri në 60 kalime në muaj, përdoruesi i shpeshtë do të përfitojë një zbritje në masën 30%;

— Mbi 60 kalime në muaj, përdoruesi i shpeshtë do të përfitojë një zbritje në masën 40%;

Për përdorimin e sistemit Digitalpass mjeti duhet te jete i pajisur me OBU. Kostoja e kësaj pajisjeje është 3500 lekë me TVSH.

“Ne rastin e mjeteve te personave juridike, 1 OBU mund te lidhet deri ne 3 targa te ndryshme dhe deri ne dy lloje te ndryshme mjetesh. Ne rastin e personave fizike 1 OBU mund te lidhet deri ne 2 targa te ndryshme dhe deri ne dy lloje te ndryshme mjetesh. Blerja e kalimeve parapaguhet dhe ne baze te numrit te kalimeve te blera do te aplikohet edhe skema zbritese e sipercituar. Keto kalime do te jene te vlefshme per nje periudhe 1 mujore”, thuhet në njoftimin e AHC-së.

Për tu pajisur me pajisjen OBU si dhe rimbushjen e kalimeve ju mund te drejtoheni ne zyren e “Customer Service Point” ne adresen:

Sheshi i pagesës së taksës së rrugës (Stacioni Kolsh), autostrada Milot-Morine, km 80+712″ në drejtim të Milotit.

“Nese nuk deshironi te perdorni sistemin DIGITALPASS, por te kaloni normalisht ne pistat e tjera te Sheshit te pageses se takses se rruges (Stacioni Kolsh), ju do te tarifoheni normalisht per cdo kalim sipas parashikimeve te Kontrates se Koncesionit”, thuhet në njoftim./BP/