.
×

Gent Gjini: Urdhëri i Gjykatës Themelore së Prizrenit si me kundërligjori ne historinë e Drejtësisë ndaj AvokatëveSi avokat, pranë qytetit te Prizrenit “Urdhëri”  i shpallur nga kryetari i Gjykatës Themelore te Prizrenit, per vënien e kushtit per ndalesen që avokatët  në Gjykatë  të paraqiten vetem me ftesa dhe të marin leje me goje, dhe e në rast të kundërt  pasojat në këtë urdhër janë dhe citohen: në rast se nuk e respketojnë këtë urdhër avokatët  do të nxjeren jashtë në menyrë të detyrushme me forcë, nga gardianët e kësaj gjykateje është tepër tepër skandaloz,i turpshëm dhe tërësisht kunderligjor,dhe i pa bazuar ne asnje ligj apo ndonjë nen dhe e tillë me pergjegjësine me të madhe njerzore dhe profesionale ju them se është e pandëgjuar ndonjëher në historine e djejtësisë se si dengirohen avokatët në një shoqëri demokratike ku ka rend dhe ligj e kur vet institucioni i avokatise është kategori Kushtetuese

Deri me tani pretendimet e atyre që e përkahin e arsyetojnë këtë Urdhër pra Këshilli Gjyqësore i Kosovës aty arsyetimet se pse ky Urdher nuk eshte diskrimiunes për avokatët jane: se ajo eshte marur në interes për rendin shtëpiak sigurinë publike komunkimin ex parte dhe disa fjale miradie për avokatët se si respketohemi ne nga ata pra pretekse arsytime shume te ceketa te palogjikshme dhe ajo qe eshte me me rendesi kapercimi i qëllimshem i permbajtes se “Urdhërit” se qka në të vertet permban ajo – qe ata do duhej ta dinë apo sigurisht edhe e dine se fjala në veqanti ajo që na diskriminon eshte  detyrim (forcë) ndaj avokateve si kusht nese ata jane te padisplinuar

Për sqarim

Ne avokatët e gjithe Kosovës jemi profesionist kemi ndërgjegje, dhe dime se si te sillemi, por asesi qe ne mund ta prishim rendin në Gjykatë kjo është qesharake, dhe  kete ne nuk do te e tolerojme pra (dhunën) ndaj avokatëve qe urdhëri shprehimisht neve të na denigroje qysh në start pra në hyrje të Gjykatës ne ballafaqohemi me kete Urdhër të vendosur në dyer te Gjykatës dhe me kete të behen kontrolle represive rigoroze nga gardianët e kësaj Gjykateje e qe pse jo ajo fare lehte edhe mund të abuzohet per ndonjë avokat që gardinanët ta nxjerin me detyrim sepse e kanë nje autorizim të tillë me kete urdhër

Bojkota-protesa eshte shume e natyrshme qe ne avokatet bejme dhe do ta vazhdojme deri sa ajo fjale detyrim (dhune) perfundimisht te hiqet dhe shprehjes prejudikuese te tyre se avokatet jane prishes te rendit pra keto dy nocione patjeter qe do te hiqen heret a vone dhe se ajo qe do mund eventualisht te na sheberj si manual neve per rend dhe displine do te duhej te jepej ne menyre te pergjithshme per te gjithe e jo ta simgatizojne nje grupacione si  institucioni i avokatise dhe se duhet te dime  gjithe ne se gjykatat jane te te gjithe neve dhe te gjithe jemi taksapgaues te saj e aq me shume qe avokatet jane ata qe kujdesen per korigjimin e lirive te dhe te drejtave te njeriut ne objektet te gjykates

Përgjegjësia.

Ecuria e dokumenteve të procedurave Kushtetuese për ligjshmërine e “Urdhërit” e filluar qe nga data 26 shtator 2018

Ndërsa ata qe është dashur te parandalojne ne kohe kete shkelje, e mos te vjen puna deri ketu qe ne avokatet të perqeshemi e të përbuzemi e të na ndalohen hyrjet në Gjykatë sigurisht ata kane qene, në gjumin dimeror. Në rend të parë ky gjum dimëror, ka përfshirë Kryetarin e Regjionit të avokatëve të Prizrenit

E paradoksi është se tani disa avokat e në veqanti ata të Prizrenit, shesin patriotizem folklorik gjoja per reagim.Realisht nuk është koha për reagim për disa avokat, por është koha per llogaridhënie, dhe përgjegjësi disiplinore konform kornizës ligjore  OAK së./Botapress.info