.
×

OPINIONE

Blerta Haxhiaj:Shoqëria postmoderniste urbane 

Seksualiteti paraqitet si territor problematik që duhet për të na nxjerrë nga përbashkësia duke na bërë të kënaqemi me gjërat karakteristike të shoqërisë njerëzore (arti, politika, dashuria, shkenca, feja…). Në punët e hershme Freud i vazhdon të luajë me idenë e thjeshtë se si seksualiteti i shtypur rishfaqet si forca lëvizëse prapa të gjithëve llojet e krijimeve njerëzore shpirtërore, si dhe tmerret e saj. E fortifikuar nga Lacan-i dhe “kthimi i tij në Freud ” është nëse seksualiteti është aq i lidhur ngushtë me të pandërgjegjshmen dhe me mekanizmat e represionit arsyeja është statusi i saj paradoksal ontologjik, duke u shfaqur si një problem epistemologjik. Zupançiç na referon se seksualiteti është paradigmë e kërkimit dhe eksplorimit, jo në kuptimin e reduktimit në shkallën e fundit, por përkundrazi, për shkak se na e fut brutalisht mungesa e instancës së fundit. Pikërisht kjo mungesë e instancës së fundit bëhet vendi i mendimit, duke përfshirë edhe të menduarit më spekulativ…