.
×

Adem Bytyçi: Një histori e shkurtër, por e vërtetëNuk ka gjuhë më të vjetër se gjuha shqipe dhe nuk ka popull më të lashë në Kontinentin e vjetër, se sa populli shqiptar.

Populli shqiptar ka ekzistuar mijëra vjet para lindjës së Krishtit!

Faktet historike dhe të dhënat e hulumtuesve të përiudhave të ndryshme të njerëzimit ,dëshmojnë se shumë më herët se lindja e religjoneve, gjuha shqipe është foluar dhe shkruar në trajtatë e saja karakteristike fonetike dhe morfologjike…

Bazuar në hipoteza shkëncore dhe në fillozofin e zhvillimit njerëzore, është vërtetuar se origjina e njerëzimit fillon me Ademin dhe Havën( Adamin dhe Evën), të dy këta partenër kanë komunikiar njëri me tjetrin shqip!

Po të studjohet me vëmendje dhe në mënyrë të kujdes‘shme historia e të gjitha gjuhëve në Botë, Gjuha shqipe paraqet themelin e të gjitha gjuhëve ,mbi të cilin themel pastaj ka filluar degëzimi i të gjitha gjuhëve tjera të cilat sot i flasin të gjithë popujt e Botës !

Është çështje tjetër që disa popuj nuk duan t‘a pranojnë realitetin, përndryshe, shqiptarët kanë themeluar shumë shtete, duke filluar nga shteti i i Serbisë , Greqisë,Turqisë, shteti i Egjiptit etj.

Madje , heronnjtë , kalorësit ushtarakë , më të njohurit kanë qenë me origjinë shqiptare, siq është Leka Magnus(Leka i Madh),Alexandri i Maqedonisë, të cilin pa drejtësisht e përvetësuan grekët , si hero kombëtar të tyre.

Madje Heroi i ynë kombëtar, i përmasave Europiane dhe Botërore,Gjergj Kastrioti-Skënderbeu, nderohet me respektin më të madh nga popujt Europianë, si shpëtimtar nga Invazioni dhe sundimi Osman….

Radha e shkënctarëve shqiptarë, shkrimtarëve, heronjve, kalorësve ushtarakë , follozofeve, mbase është shumë e gjatë .

Për t‘i evidentuar emrat dhe jetëshkrimet e tyre ,duhet një enciklopedi e veçantë vetëm për këtë qëllim.

Shumë nga heronjtë shqiptarë ,burrshtetas dhe shkënctarë, padrejtësisht janë përvetësuar nga historitë dhe historianët e disa popujve të rajonit, duke falsifikuar dhe modifikuar edhe emrat e tyre.Dhe fatkeqësisht edhe sot e kësaj dite,krenohen me të njëjtit, edhe pse faktikisht dhe historikisht nuk janë heronj, shkënctarë,burrshtetas,fillozofë e poet të tyre!

Sa për informim, nuk ka histori më të falsifikuar dhe më shumë të pavërteta në Botë,se sa historia serbe, në dëm të Historiografisë shqiptare!